آخرین اخبار و اطلاعیه‌های نمایشگاه

اطلاعیه شماره 2

برنامه کاری رویداد به اطلاع کلیه مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت پخش می رساند،…

اطلاعیه شماره 1

انجمن صنعت پخش در راستای سیاست گذاری های جدید و فصل نوین برنامه های انجمن و با نگاه تحول گرا…
فهرست