ثبت نام در ششمین نمایشگاه

علاقه مندان به مشارکت در ششمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت پخش ایران با تمرکز بر آخرین نوآوری ها و دستاوردهای جهانی صنعت پخش فرم ذیل را تکمیل و به دبیرخانه به شماره 88179790 ارسال نمایند.

فهرست