گروه کالایی رویداد

نیازمندی‎‎‌های هلدینگ خلیج فارس در زمینه همکاری با شرکت‌های دانش بنیان، سازندگان تجهیزات و شرکت‌های EPCF


 1. ساخت مواد شیمیایی و کاتالیستهای مصرفی در واحدهای پلی اتیلنی مثل:
  PZ CATALYST , TEAL, Chromium Catalyst, CR103, IRGANOX 1010, CALCIUM STEARATE, IRGANOX 168, N-HEXANE, Antistatic AgentTERT BUTYL PEROXY-2- Ethylhexanoate (PO), ACETYLENE CONVERTOR CATALYST,
 2. ساخت مواد شیمیایی و کاتالیستهای مصرفی در واحدهای الفینی مانند:
  MAPD CONVERTOR و DMDS و ANTI POLYMER و ANTI OXIDANT و HYDRAZIN و MOLECULAR SIEVE 3A و ANTI FOAM(OL)
 3. ساخت مواد شیمیایی و کاتالیستهای مصرفی در واحدهای آروماتیکی مانند:
  Platforming Catalyst, Aromizing catalyst SULFULANE ,PX isomerization COROSION INHIBITOR, ACTIVATED CLAY,
 4. ساخت قطعات یدکی مانند قطعات مربوط به ولوهای کنترلی و قطعات مربوط به توربو اکسپندرها، قطعات مربوط به توربین‌های بخار، دی کوک ولو کورههای الفین و قطعات کمپرسورها، پمپها، مکانیکال سیلها
 5. ساخت پوششهای جایگزین رنگ قابل اجرا در محیطهای فاقد امکان زنگبری در دماهای بالا و خورنده
 6. ارائه روش بهینه تصفیه و شیرینسازی آب دریا و استفاده در منطقه ماهشهر
 7. پوشش دهی آند و کاتدها و ممبرانهای واحدهای کلر آلکالی
 8. بر طرف نمودن ضعف طراحی واحدهای پلیمری تا رسیدن به ظرفیت طراحی
 9. بازیابی فلزات سنگین و با ارزش از کاتالیستهای مستعمل
 10. ساخت آند و کاتدهای واحدهای کلرآلکالی
 11. ساخت غشاء تبادل یونی واحدهای کلر آلکالی
 12. ساخت پمپهای سانداین (انتقال سیالات سرد و فرار)
 13. ارائه راهکار جهت ترمیم حوضچه آبگیر پتروشیمی مبین
 14. کاهش هزینه شیرینسازی آب دریا با روش تبخیر در مقابل روشهای دیگر
 15. ارائه روشهای نوین بازرسی فنی دستگاههای در حال کار جهت کاهش تعمیرات اساسی
 16. ارائه روشهای نوین عملیاتی رنگآمیزی و عایقکاری خطوط و تاسیسات در حال کار
 17. ارائه راهکار جهت تغییر طراحی ناحیه پایانی واحد BD/SR
 18. ساخت مکانیکال سیلهای پمپهای گرم، پرفشار و دارای سیال هیدروکربن Dirty و )خطرناک( و Dry Gas seal کمپرسورها
 19. ساخت مشعلهای کورههای الفینی، آروماتیکی
 20. ساخت ملکولارسیو واحدهای پارازایلین
 21. ساخت مبدلهای Welded Plate Heat Exchanger درون کلدباکس
 22. ارائه روشهای نوین داربستبندی درون کورهها و فضاهای بسته و کمجا
 23. ساخت دوکهای کاغذی مصرفی واحدهای نساجی
 24. اجرای سیستم های نشت یاب و رفع نشتی گازهای خطرناک و آلاینده LDAR (Leak Detection And Repair)
 25. جذب گازهای فرار VOC از روی حوضچه های پساب
 26. CO2 Capture در نیروگاه های گازی با سیکل ترکیبی
 27. اندازه گیری اثرات زیست محیطی شرکتهای در حال بهره برداری برروی BIODIVERSITY
 28. ارزیابی زیست محیطی برداشت آب از دریا جهت شیرین سازی در منطقه ماهشهر و مقایسه آن با برداشت از رودخانه کارون
 29. ارزیابی اقتصادی- زیست محیطی انواع روش های شیرین سازی آب دریا در منطقه ماهشهر
 30. محاسبات و راهکارهای کاهش Carbon Footprint محصولات
 31. محاسبات و راهکارهای کاهش  Water Footprint
 32. LCA (Life Cycle Assessment) محصولات
 33. بازیافت، استفاده مجدد و یا امحاء پسماندهای ویژه و خطرناک از جمله پشم شیشه، انواع لجن های شیمیایی، پسماندهای روغنی، tar ، مولکولارسیو، کربن اکتیو،…
 34. روش های نوین و کم هزینه مدیریت پسماند
 35. کاهش مصرف آب در open cooling tower ها
 36. کاهش مصرف انرژی در توربین های گازی با سیکل ترکیبی
 37. روش تصفیه پساب با COD و TDS بالا
 38. روش های نوین کم هزینه و کم جا جهت تصفیه پساب های پتروشیمی
 39. استفاده مجدد از پساب
 40. جداسازی پودر PTA و CTA از پساب
 41. کاهش NOx و Sox در دودکشهای احتراقی
 42. جایگزینی سیال گرمایشی Hot Oil پتروشیمی تندگویان با یک سیال کم خطرتر
 43. روش های نوین جهت اطفاء حریق control room ، substation
 44. انجام و ارائه گواهی Room Integrity در ساختمان ها، control room ، substation
 45. کنترل و پیشگیری از خوردگی شبکه آب آتش نشانی
 46. ارائه تکنولوژی و دستاوردهای نوین در خصوص موارد زیر:
  Active and Passive Fire Protection System
  Fire and Gas Detection System
  Fire Proofing
  Risk analysis, Hazop, Hazid, SIL Study
  Foam Generation System
  Fire Water Calculation (Hydraulic and Demand in Mashshahr and Assaluuyeh Zones
 47. رفع مشکلات زباله‌سوزها و کاهش هزینه‌های عملیاتی
 48. طراحی و انتخاب متریال مناسب برای لوله‌های انتقال آب دریا
 49. طراحی‌، تولید و استقرار سامانه‌های مدیریت اطلاعات نگهداشت و تعمیرات و بازرسی فنی
 50. ساخت مواد شیمیایی، کاتالیست‌ها و افزودنی‌های واحدهای SPVC و EPVC
 51. ساخت رزین‌های آندی و کاتدی بسترهای تصفیه آب
 52. ساخت غشا و مواد شیمیایی مصرفی در تولید آب R.O.
فهرست