درباره انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران

انجمن شرکتهای صنعت پخش ایران  تنها تشکل قانونی صنعت پخش کشور باتلاش جمعی از شرکت های صنعت پخش و به موجب ماده ۱۳۱ قانون جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۸در اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمای وزارت کار و متعاقب آن در سال ۱۳۸۰در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بمنظور حفظ حقوق و منافع قانونی و بهبود وضعیت اقتصادی کارفرمایان شرکتهای پخش که خود متضمن حفظ منافع جامعه می باشد به ثبت رسیده است.

هدف از تشکیل این انجمن :

  • حفظ، حمایت و توسعه صنف و صنعت پخش در سراسر کشور.
  • کوشش در جهت جلوگیری از رقابت‌های ناسالم و فراهم آوردن زمینه‌های رقابت سازنده بین آن‌ها.
  • تبادل نظر بین اعضا در جهت استقرار مدون و مطلوب و جدول توزیع و تدوین استانداردهای لازم.
  • ایجاد یک مرکز اطلاع رسانی به منظور کسب و طبقه بندی و پردازش اطلاعات مربوط به استانداردها ، مشتریان ، شرکت‌های علمی و تکنولوژی از طریق ارتباط تنگاتنگ با مراکز بانک‌های اطلاعاتی در سطوح بین المللی و داخلی و نیز برقراری ارتباط نزدیک میان صنف پخش با دانشگاه‌ها ، موسسات ، مراکز علمی و پژوهشی و ارتقا سطح علمی اعضا و تشکیل سمینارها و دوره‌های آموزشی در رابطه با صنف پخش می‌باشد.

تلاش این تشکل صنفی ایفای نقش موثر در عرصه پخش کالاهای مصرفی پرگردش در کشور و بهره گیری از دانش و فناوری‌های نوین و رعایت اخلاق حرفه‌ای نیاز ذی‌نفعان این صنعت است.

فهرست