محمدرضا مرادی عضو هیئت مدیره انجمن ملی صنعت پخش: سهم صنعت توزیع از تولید ناخالص داخلی ۹ درصد است

عضو هیئت مدیره انجمن ملی صنعت پخش گفت: صنعت توزیع در کشور ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.

محمدرضا مرادی  عضو هیئت مدیره انجمن ملی صنعت پخش  گفت:انجمن صنعت پخش ایران با ۱۷۰۰ عضو فعال در اتاق بازرگانی، دارای ۱۷ شعبه در سراسر کشور است و به تمامی وزارتخانه‌ها خدمات توزیع ارائه می‌دهد. این انجمن ۳۵۰۰ تامین‌کننده و واردکننده داخلی و خارجی را در بخش کالا‌های FMCG تحت پوشش دارد.

او گفت:برنامه هفتم ۵ محور اصلی دارد که باید بیشتر به آن پرداخته شود. برای بهبود صنعت پخش سه محور برنامه ثبات اقتصادی و کنترل تورم، رشد اقتصادی و بحث امنیت غذایی می‌تواند بهبود ببخشد. صنعت توزیع در کشور ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: زمانیکه ما شرکت‌های ۳ PL لجستیک را بتوانیم توسعه دهیم، به شدت به کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند، هزینه‌های توزیع به طور متوسط ۵ تا ۶‌درصد است. در صورتی که شرکت ۳ PL این هزینه‌ها را تا ۵۰‌درصد کاهش می‌دهد، این کاهش هزینه موجب کاهش هزینه توزیع و به تبع آن کاهش بهای تمام‌شده کالا‌ها خواهد شد.

عضو هیئت مدیره انجمن ملی صنعت پخش گفت: ۷۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی این صنعت در بخش غیر دارو و ۱۸۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی در بخش دارو است.

مرادی افزود:صنعت پخش دو قسمت فروش و توزیع را دارد که در فروش نیروی انسانی و در دومی ناوگان و انبار مهم است و متأسفانه هر دو بخش در ایران پرهزینه هستند، متاسفانه صنعت توزیع در ایران خارج از یک وزارتخانه است.

عضو هیات مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران ادامه داد: باتوجه به دستاورد‌های اخیر، مراکز علمی و نهاد‌های دولتی را به بدنه اجرایی صنعت متصل کردیم به طوری که یکی از مهمترین این تحولات شرکت‌های خدمات دهنده به صنعت و نهاد‌های دولتی به دانشگاه‌ها و اتحادیه‌های دیگر است.

فهرست