فراخوان ارائه مقاله در ششمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت پخش ایران

انجمن ملی صنعت پخش در نظر دارد ، با توجه به برگزاری ششمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت پخش ایران با موضوع تمرکز بر آخرین نوآوری ها و دستاوردهای جهانی صنعت پخش، در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به جمع آوری مقالات برگزیده اقدام نماید .
لذا از کلیه صاحب نظران و دانشجویان مشتاق نسبت به ارسال مقالات در تاریخ تعیین شده دعوت به عمل می آید .
سه مقاله برتر امکان ارائه در ششمین کنفرانس بین المللی صنعت پخش را خواهند داشت .
برای اطلاع از جزئیات اینجا را کلیک کنید .

 

 

فهرست