برگزاری نشست خبری پنجمین نمایشگاه و کنفرانس صنعت پخش ایران

نشست خبری پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی صنعت پخش ایران، روز بیست و دوم اسفند ماه 1401 در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد و تعدادی از مدیران انجمن ملی صنعت پخش در این نشست با بیان جایگاه و اهمیت این صنعت و اشاره به برخی مشکلات و چالش‌های این صنعت مهم به تشریح برنامه های پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت پخش ایران پرداختند.

 

برای مطالعه ادامه خبر اینجا کلیک کنید

فهرست