اطلاعیه شماره 2

برنامه کاری رویداد

به اطلاع کلیه مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت پخش می رساند، برنامه کاری رویداد به شرح ذیل می باشد:

1- زمان برگزاری مراسم افتتاحیه: روز سه شنبه 19 اردیبهشت ماه 1402 ساعت 16 در سالن خلیج فارس واقع در مرکز همایش های بین المللی جزیره کیش

2- ساعات برگزاری نشست های تخصصی و همایش جانبی: روزهای 20 و 21 اردیبهشت ماه از ساعت  10 لغایت 14 درمرکز همایش های بین المللی جزیره کیش

3- ساعات برگزاری نمایشگاه: روزهای 19 الی 21 اردیبهشت ماه از ساعت 17 لغایت 22 در مرکز نمایشگاه های بین المللی جزیره کیش

محل برگزاری نشست های تخصصی و همایش های جانبی: جزیره کیش، میدان ساحل روبروی هتل شایان مرکز همایش های بین المللی جزیره کیش

محل برگزاری نمایشگاه: جزیره کیش، جنب فرودگاه مرکز نمایشگاه های بین المللی جزیره کیش

فهرست