آغاز فرآیند پذیرش مقالات در پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت پخش ایران

به اطلاع کلیه مخاطبین می رساند فرآیند جمع آوری و پذیرش مقالات در پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت پخش ایران از روز 10 اسفند ماه 1401 آغاز گردیده است.

کمیته علمی رویداد از کلیه دست اندرکاران صنعت پخش، اساتید دانشگاه، محققین و کارشناسان این حوزه دعوت بعمل می آورد تا از طریق لینک ذیل و با توجه به دستورالعمل های قید شده نسبت به ارسال مقالات خود اقدام نمایند .

لازم به ذکر است، مهلت ارسال مقالات تا 25 فروردین ماه 1402 می باشد و کمیته علمی مسئولیتی در قبال داوری مقالاتی که پس از این تاریخ ارسال می گردد، نخواهد داشت .

فهرست